हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

फोन 977 1-4416423 ठेगाना डिल्लीबजार सडक, Kathmandu 44600, Nepal
म नेटवर्क संचार मा बाहिरिनु गर्न सहमत हुनुहुन्छ।